UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie  OC to obowiązkowe ubezpieczenie każdego posiadacza pojazdu, które chroni  kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom  trzecim.  Warto jednak zadbać również o  ubezpieczenie Autocasco na wypadek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia auta  bądź jego wyposażenia. Podczas wypadków i awarii w trasie nieocenione okazują  się usługi assistance. Dokonując wyboru ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę na  zakres ubezpieczenia i jakość likwidacji szkód komunikacyjnych. W celu  zapoznania się z ofertami wiodących na rynku Towarzystw Ubezpieczeniowy prosimy  o wypełnienie formularza kontaktowego, nasz pracownik skontaktuje się z  państwem i przedstawi porównanie ofert specjalnie dla Państwa pojazdu.

 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Nikt z nas nie zakłada, że nasz dom lub mieszkanie ulegnie spaleniu, zalaniu. Co prawda takie zdarzenia nie są częste ale, gdy już wystąpią ich  skutki są bardzo dotkliwe. W takich momentach niezastąpione okazuje się  ubezpieczenie.

Co daje takie  ubezpieczenie:

  • Ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej (nowej) pozwala odtworzyć utracone mienie tego samego rodzaju i jakości bez potrącania stopnia zużycia.
  • Towarzystwo ubezpieczeń pokrywa koszty zamieszkania klienta w hotelu, jeżeli ubezpieczone mieszkanie w wyniku zajścia zdarzenia objętego ochroną nie nadaje się do zamieszkania.
  • Wycena budynków do celów ubezpieczeniowych jest dokonywana bezpłatnie.
  • Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia najbardziej odpowiadającego potrzebom klienta.

Odszkodowanie ustalane jest  według aktualnych cen, na podstawie złożonych przez klienta faktur i  kosztorysów. Klient może uzyskać zaliczkę na materiały i usługi budowlane.

tractor in a field with cloudy sky

UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW

Kierujemy do rolników następujące  rodzaje ubezpieczeń:

  • Obowiązkowe ubezpieczenia rolników  każdy rolnik powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz dodatkowo ubezpieczenie  budynków gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych a także ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Ubezpieczenie mienia w  gospodarstwach rolnych - ubezpieczenie to daje pełny zakres ochrony budynku  mieszkalnego wraz ze wszystkimi stałymi elementami budynku oraz ruchomości  domowych.
  • Ubezpieczenia bydła i drobiu jest  dobrowolnym ubezpieczeniem i chroni między innymi przed szkodami spowodowanymi,  ogniem, huraganem, powodzią eksplozją.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych  pozwala rolnikowi spać spokojnie. Ubezpieczyć można uprawy zbóż, kukurydzy,  rzepaku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych,  truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

Dofinansowanie ubezpieczeń rolniczych

  • Dofinansowanie z budżetu  państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia  przysługuje w wysokości  50% należnej  składki.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Chcąc zapewnić bliskim  bezpieczeństwo finansowe w trudnych chwilach, zadbać o bezpieczny start dzieci  w dorosłość i o swoje przyszłe finanse, wystarczy wybrać odpowiednie  ubezpieczenie na życie. Dzięki polisie możesz  zabezpieczyć spłatę kredytów i pożyczek oraz uniknąć problemów spadkowych. To  doskonały sposób lokowania i pomnażania kapitału. Są to polisy ochronne oraz  ochronno-oszczędnościowe. Ich celem jest zapewnienie świadczenia rodzinie na  wypadek śmierci ubezpieczonego.

Wypłata świadczenia umożliwia spłatę zobowiązań  – kredytów, a także podatków spadkowych. Dzięki temu rodzina może normalnie  funkcjonować po stracie osoby zapewniającej jej utrzymanie. W tej grupie są również  ubezpieczenia pozwalające na budowanie kapitału na przyszłość. Kapitał ten  wraca do Ciebie w chwili, gdy osiągasz określony wiek lub w razie rezygnacji z  ubezpieczenia.

Drogi kliencie, jeśli chcesz  aby nasz pracownik przedstawił przygotowaną dla Ciebie symulację opisz krótko  na czym najbardziej Ci zależy oraz podaj datę urodzenia w formularzu  kontaktowym.

UBEZPIECZENIA KORPORACYJNE

Na życzenie klienta w ramach  kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej Firm dokonujemy analiz ubezpieczeń ze  wskazaniem wielu czyhających pułapek wynikających z niewłaściwego doboru  warunków i ryzyk ubezpieczeniowych. W imieniu klienta negocjujemy z wieloma  Towarzystwami Ubezpieczeniowymi najlepsze warunki ubezpieczeń.

Specjalizujemy  się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw włącznie z ubezpieczeniami  kontraktów oraz flot pojazdów. Ubezpieczając flotę samochodów  klient korporacyjny może liczyć na lepsze warunki niż ubezpieczając każdy  samochód osobno. Ubezpieczenia flotowe skierowane są do firm, które posiadają co najmniej kilka samochodów. Zwykle im więcej aut tym  oferta jest korzystniejsza.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także opcje  dodatkowe jak AC  rozszerzone o  gwarantowaną sumę ubezpieczenia, możliwość wynajęcia samochodu zastępczego na  koszt firmy ubezpieczeniowej czy ubezpieczenie szyb i wyposażenia. Warto  wiedzieć, że towarzystwa dopuszczają indywidualne negocjowanie warunków umowy. O ile warunki OC są ustawowe to już przy AC i ubezpieczeniu majątku firmy  jest spore pole do negocjacji ceny i  warunków. Zmniejszamy uciążliwości  związane z obsługą ubezpieczeń do minimum.

TOP